LEZEN, SPELLEN EN DYSLEXIE

De praktijk biedt een totaalpakket bij lees-en spellingproblemen.
Het is voor ieder kind belangrijk dat het plezier krijgt in lezen, ook als het leren lezen niet vanzelf gaat. Er is dan een kleine of grotere stap in de goede richting nodig. Soms blijkt er sprake te zijn van ernstige dyslexie. Het woord dyslexie komt uit het Grieks. Dyslexie betekent 'moeite hebben met lezen'. Ook spellen is vaak moeilijk voor iemand met dyslexie.

Ik bied begeleiding die precies past bij uw kind. Geen enkel kind met dyslexie is hetzelfde!

U kunt in de praktijk terecht voor:
  • begeleiding die past bij uw kind
  • een gesprek met u en uw kind
  • onderzoek van de lees- en spellingvorderingen
  • vaststelling van een lees-en spellingachterstand en het achterhalen van de oorzaak 
  • onderzoek naar dyslexie met o.a. de 3DM, een betrouwbare, digitaal af te nemen test (Blomert en Vaessen)
  • een dyslexieverklaring (indien van toepassing) 
  • overleg met school over passende begeleiding
  • advies aan u, uw kind en de school over vergoede en niet-vergoede behandeling
  • verwijzing naar een deskundige remedial teacher (zo nodig)

Inge Vollaard is ingeschreven bij:
  • Deskundigenbestand Dyslexie NVO en NIP 


Percentages
Het percentage dyslectici in Nederland ligt op ongeveer 7,2%. Bij de helft daarvan, zo’n 3,6% van de populatie, is sprake van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie. Voor deze leerlingen is  een speciale vergoedingsregeling vanuit de gemeenten. Daarnaast zijn er dus ook dyslectische leerlingen die buiten deze vergoedingsregeling vallen (omdat de aard van hun belemmeringen niet ernstig genoeg is of er bijkomende problemen zijn). Die groep is eveneens zo’n 3,6%. De diagnostiek en ondersteuning (behandeling) voor deze leerlingen wordt niet vergoed vanuit de wet op de Jeugdzorg. Maar scholen hebben, in het kader van de basisondersteuning, natuurlijk wel de verantwoordelijkheid aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen (Bron: Kwaliteitsinstituut Dyslexie).  
 

Contact

Praktijk Lorentz

Drs. Inge Vollaard


Lorentzkade 46


2313 GD Leiden


Vlierboomstraat 485


           Den Haag                            Telefoon:   06 42974485


E-Mail: info@praktijk-lorentz.nlErkend supervisor NVOKvK-nr. 65240162


BIG-regr.nr. 09053184625Klik

hier

voor alle contact info