LEZEN, SPELLEN EN DYSLEXIE

De praktijk biedt een totaalpakket bij lees-en spellingproblemen.
Het is voor ieder kind belangrijk dat het plezier krijgt in lezen, ook als het leren lezen niet vanzelf gaat. Er is dan een kleine of grotere stap in de goede richting nodig. Soms blijkt er sprake te zijn van ernstige dyslexie. Het woord dyslexie komt uit het Grieks. Dyslexie betekent 'moeite hebben met lezen'. Ook spellen is vaak moeilijk voor iemand met dyslexie.

Ik bied onderzoek dat precies past bij uw kind. Geen enkel kind met dyslexie is hetzelfde!

U kunt in de praktijk terecht voor:
  • gesprekken met u en uw kind
  • onderzoek van de lees- en spellingvorderingen en mogelijke oorzaken van achterstanden
  • overleg met school en/of remedial teacher

Overleg met school (intern begeleider en/of lees-spellingspecialist) moet altijd vooraf zijn gegaan aan een aanmelding voor een lees- en spellingonderzoek.  

Onderzoek naar dyslexie in de praktijk vindt pas plaats als er intensieve lees- en/ of spellinghulp is geboden, volgens duidelijke handelingsplanning. Ook moet de school duidelijke signalen voor een stoornis zien. 

Onderzoek naar lezen, spelling en dyslexie wordt niet vergoed door de gemeente (met uitzondering van onderzoek naar ernstige dyslexie door  bijvoorbeeld 1801 en RID).

Studenten en volwassenen
We doen ook dyslexieonderzoek bij volwassenen. Dit is mogelijk als de cliënt tamelijk thuis is in de Nederlandse taal. Zo niet, dan kunnen we niet goed onderscheiden of er sprake is van dyslexie of van tweede-taal-invloeden. Dyslexie-onderzoek is bij meerderjarigen alleen van nut is als de diagnose ergens voor nodig is, zoals voor werk of opleiding. Natuurlijk kan het ook nuttig zijn als u naar erkenning zoekt voor eventuele belemmeringen in uw leven, wellicht in combinatie met psychologische vragen. Helaas is er geen vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering. Wellicht is dit wel mogelijk als er een verwijzing is naar een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist. Het is noodzakelijk dat u dit zelf navraagt. 


Inge Vollaard is gecertificeerd regiebehandelaar dyslexie en ingeschreven bij:

  • Deskundigenbestand Dyslexie NVO en NIP 

Percentages
Het percentage dyslectici in Nederland ligt op ongeveer 7,2%. Bij de helft daarvan, zo’n 3,6% van de populatie, is sprake van Ernstige Dyslexie. Voor deze leerlingen is  een speciale vergoedingsregeling vanuit de gemeenten. Daarnaast zijn er dus ook dyslectische leerlingen die buiten deze vergoedingsregeling vallen (omdat de aard van hun belemmeringen niet ernstig genoeg is of er bijkomende problemen zijn). Die groep is eveneens zo’n 3,6%. De diagnostiek en ondersteuning (behandeling) voor deze leerlingen wordt niet vergoed vanuit de wet op de Jeugdzorg. Maar scholen hebben, in het kader van de basisondersteuning, natuurlijk wel de verantwoordelijkheid aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen (Bron: Kwaliteitsinstituut Dyslexie).  
 

Contact

Praktijk Lorentz

Drs. Inge Vollaard
Erkend supervisor NVO

Hoofdstraat 1-3
2351 AA Leiderdorp
Ingang voor bezoekers Berkenkade 1
Gebouw Salude

Telefoon:06 38047502
Email: info@praktijk-lorentz.nl

KvK-nr. 65240162
BIG-regr.nr. 09053184625


Klik hier voor alle contact info