MEERBEGAAFD, HOOGBEGAAFD, ONTWIKKELINGSVOORSPRONG

Als het niet helemaal lekker loopt met uw kind op school en hij/zij veel sneller van begrip is dan leeftijdgenoten, kan er sprake zijn van meer- of hoogbegaafdheid. Vaak is er tevens sprake van hooggevoeligheid, onderpresteren en/of sociaal-emotionele kwetsbaarheden. Het is dan belangrijk om het kind of de jongere de meest passende begeleiding te bieden, zowel op school als thuis.

Een intelligentieonderzoek kan meer helderheid verschaffen, maar is lang niet altijd noodzakelijk. Gesprekken en observaties kunnen vaak al veel duidelijkheid geven. Ook contact met de leerkracht(en) en intern begeleider is informatief.

U en uw kind kunnen in praktijk Lorentz terecht voor diverse soorten begeleiding op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong. Het kan gaan om gesprekken, een observatie, onderzoek, passende begeleiding op school en thuis en om oplossingsgerichte gesprekken en (spel-)activiteiten met uw kind. Onder andere de leerkuil, mindset, denkvaardigheden, onderpresteren, perfectionisme en emoties komen aan de orde.    
 

Contact

Praktijk Lorentz

Drs. Inge Vollaard
Lorentzkade 46
2313 GD Leiden

Telefoon:   06 42974485
E-Mail: info@praktijk-lorentz.nl

Erkend supervisor NVO

KvK-nr. 65240162
BIG-regr.nr. 09053184625

Klik hier voor alle contact info