VOOR WIE?

Ouders
Bij allerlei soorten vragen of zorgen, klein en groot, denk ik mee met u en uw dochter of zoon. We zoeken naar werkbare oplossingen. Ik vind het heel belangrijk om bij vragen over opvoeding, relatie, leren en werkhouding uw kind zelf, hoe jong ook, en indien van toepassing de school van uw kind, te betrekken. Natuurlijk doe ik dit alleen als u dit zelf ook wilt.

Na de eerste kennismaking, thuis of op school, bekijken we samen of en hoe we aan de slag gaan. Misschien is het voldoende om te weten te komen waar u informatie kunt vinden. Het is ook mogelijk dat ik het kind uitgebreider wil zien en spreken. Of dat ik voorstel om op school of thuis te gaan observeren, of om een onderzoek te doen, om meer te weten te komen over zijn of haar ontwikkeling. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over het opgroeien van uw kind, een intelligentietest zijn, een onderzoek naar leesproblemen/dyslexie of een spelobservatie in de praktijk of op school.

Scholen
Ook scholen kunnen bij mij terecht met alle vragen en zorgen over het leerproces en het gedrag van kinderen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Na de gezamenlijke intake bespreken we verdere acties. Dit kan observatie of onderzoek zijn, of één of meer gesprekken met de leerling. Ook kunnen scholen mij als gedragskundige inhuren voor deelname aan het ondersteuningsteam. Ik kan dan meedenken over de juiste begeleiding van het kind op school. In het kader van Passend Onderwijs zoeken we naar overeenstemming tussen de hulpvraag van ouders en die van leerkrachten. Doel is het helder krijgen van de onderwijs-en begeleidingsbehoeften van de driehoek: kind, leerkracht en ouders.

Leerlingen en studenten
Voor kinderen en jongeren tot en met ca. 25 jaar biedt de praktijk hulp bij o.a. hoogbegaafdheid, problemen met geheugen en concentratie, (faal)angst, executieve functies, emotieregulatie, sociale omgang, onzekerheid, somberheid, angst en depressie
.

Volwassenen
Volwassenen kunnen bij de praktijk terecht met vragen over dyslexie en dyscalculie.

Waarom kiest u voor Praktijk Lorentz?
Kinderen, ouders, studenten en scholen kunnen bij mij terecht.
Advies, onderzoek en begeleiding met betrekking tot allerlei vragen.
Ik denk mee met u en uw kind.
We zoeken samen naar oplossingen en ruimte voor uw kind om weer te stralen. 
Diagnoses stel ik alleen als het echt nodig is; ik ben hier terughoudend in. 
Ik heb een veelzijdige expertise en ken het onderwijs goed.
We gaan snel aan de slag!

Voorbeelden van vragen zijn:
- Wat is de reden dat mijn kind moeizaam leert lezen?
- Hoort dit gedrag bij de leeftijd van mijn kind of moet ik me zorgen maken?
- Mijn kind reageert vaak boos. Wat moet ik doen om dit te veranderen? 
- Is er sprake van dyslexie of dyscalculie of een ander leerprobleem?
- Kan ik een update krijgen van mijn dyslexieverklaring? 
- Wat is ADHD en heeft ons kind dit misschien?
- Waarom voelt mijn kind zich eenzaam of niet fijn?
- Hoe kan ik mijn kind het beste benaderen als hij/zij me niet gehoorzaamt?
- Mijn kind zegt dat hij zich verveelt in de groep. Is hij hoogbegaafd?
- Ik heb vragen over het schooladvies voor plaatsing in het voortgezet onderwijs.


Ervaringsmeter
Vertel uw verhaal en vul de Ervaringsmeter in! De gemeenten in Holland Rijnland onderzoeken ieder jaar wat cliënten vinden van de hulp die ze krijgen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede hulp aan kinderen en ouders. Zij gebruiken de resultaten van het onderzoek om de jeugdhulp te verbeteren. Het onderzoek is anoniem. Doet u ook mee? www.ervaringsmeterjeugd.nl  

 
 

Contact

Praktijk Lorentz

Drs. Inge Vollaard
Erkend supervisor NVO

Hoofdstraat 1-3
2351 AA Leiderdorp
Ingang voor bezoekers Berkenkade 1
Gebouw Salude

Telefoon:06 38047502
Email: info@praktijk-lorentz.nl

KvK-nr. 65240162
BIG-regr.nr. 09053184625


Klik hier voor alle contact info